DİYAR-I KARKIN

Orta Asya bozkırından gelmişsin

24 oğuz boyundan birisin

Ülkemizin nadide bir köyüsün

Tarih ölümsüzdür karkın köyünde

 

Adını almışsın karkın dede den

Öğrenmişsin dini molla Hüsrev hocadan

Dumanın hiç eksik olmaz yıldız dağından

Nice şahsiyetler yetişti karkın köyünde

 

Köyün kuzeydoğusunda karkın dede yatıyor

Her karış toprağında tarih kokuyor

Hamarat kızlarımız kilim dokuyor

Töreler devam eder karkın köyünde

 

Kuzeydoğumuzda Sarıyer köyü

Vermediler bize bir yudum suyu

Karkın dediğinde bir Türkmen beyi

Ecdadım yatıyor karkın köyünde

 

Köyümüzün karşısı gavraz tepesi

5 vakit duyulur ezanın sesi

Nede serin olur söğütlerin gölgesi

Saygı, sevgi vardır karkın köyünde

 

Eskiden köyümde kanılar varmış

Şimdi kanı yerini traktör almış

Pehlivanlar köyü mazide kalmış

Güreşçi kalmamış karkın köyünde

 

Bayram gelir kırgınlar barışır

Düğünlerde traktörler yarışır

Çayırlarda pehlivanlar güreşir

Şenlik böyle olur karkın köyünde

 

Nice şahsiyetler yetişti sende

Onlarda toprak oldu kaldılar dünde

Dün olduğu gibi hala bugünde

Anılır isimleri karkın köyünde

 

Bahar olur yeşerir ovaları

Sabahları duman sarar dağları

Ölenlere dua eder sağları

Yardımlaşma vardır karkın köyünde

 

Yaz olunca herkes tarlaya gider

Pancarlar sulayıp ekinler biçer

Orak harman deyince yaz gelip geçer

Hayat böyle sürer karkın köyünde

 

Köprübaşı kucak açar gelen yolcuya

Düşman olmuş köyde gardaş bacıya

Şimdiki kızlar kendisi gider kocaya

Düzen bozulmuş artık karkın köyünde

 

Sivas gırağıda köyüme selama surmuş

Avcı Mehmet gidip avını vurmuş

Hacıağanın yaşı da 95 olmuş

Her yer güzeldir karkın köyünde

 

Harman ırmağı köyün yükünü çeker

Koca Osman yellicede ekinler eker

Kimisi evlenmiş kimisi bekar

Düğün dernek vardır karkın köyünde

 

Artık herkes tutar olmuş Arabistan yolunu

Emanet etti yakınına namusunu malını

Özler olmuşlar köyümün serin eser yelini

Özlemez mi gurbetteyken köyünü

 

Kışın olur tane tane kar yağar

Hanımlara ağırlarda inekler sağar

Hele varsa ağılda bir sürü davar

Kışları zor geçer karkın köyünde

BÜNYAMİN ERÇOBAN