PROJENİN ADI: “KARKIN, OKUYOR”

Proje Slagonu: ‘Geleceğimiz için okuyoruz’

Proje Özeti: Ülkemizde ve dünya da hızla yayılan Covid-19 salgın hatalıktan dolayı evlerimize kapandığımız şu günleri birer fırsata çevirerek topyekûn olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda başta Karkın köyümüz olmak üzere her hane halkı kendi içtimai hayatında kitap okumaya yer vermesi ve bunu da alışkanlık haline getirmesi amacıyla “KARKIN, Okuyor” isimli kitap okuma projesine ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim köyde ve diğer şehirlerde yaşayan hemşerilerimizin evlerinde bunun gibi kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir toplum modeli oluşturulması hedeflenmektedir. Çocuklarımızın vasıtasıyla ailelerini de etkileyerek geleceğin okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını evlerimizden başlayarak kazandırdığımız okuma alışkanlıkları ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda atılan bu mikro ölçekli adım birer kelebek etkisi oluşturarak makro ölçekli alanlara yayılacaktır. Kültür ve medeniyetin en etkili paydaşı olan okumak çocuk ile aile arasında kuvvetli bir bağ oluşturacaktır.

Proje Amacı

Projenin en temel amacı okuma alışkanlığını belirlenen noktadan başlayarak yaygınlaştırmaktır. Ayrıca bireyin dünyaya bakış açısını geliştirmek ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğini kazandırmaktır. Kitap okuma sayesinde edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini imkân sağlayacaktır. Kitap okumak için zaman bulamayanlar içi ise kaçınılmaz bir fırsattır.

Proje Gerekçesi

Covit-19 salgın hastalık nedeniyle köyümüzde ve diğer şehirlerde yaşayan hemşerilerimizin çocukları kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerekmektedir. Yıllık kitap okuma alışkanlığımıza dair hazırlanan istatistiklere bakıldığında sayısal çoğunluğu temsil kısmı kitap okuma alışkanlığı olmadığını göstermektedir. Bu problemi referans alarak tüm hane halkının öncelikle kâinat kitabı Kuran-ı Kerim’in Türkçe meailini ve evlerde bulunan mevcut kitapları sırasıyla okunmasını sağlamaktır.

Proje Kapsamı

Karkın Köyü, diğer şehirlerde yaşayan Karkınlılar.

Paydaşlar

İSTKARDER, Öğretmenler, öğrenci, veliler ve vatandaşlar

PROJE YÜRÜTME ÜST KURULU

  • İSTKARDER
  • Eğitim Uzmanı
  • Öğretmenler
  • Belediye

PROJEDEN HEDEFLENEN KAZANIMLAR

  • Çocuklara kitap okuma sevgisi kazanacaklar, gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazanacaklardır.
  • Çocukların öğrenme ve anlama yetenekleri artacaktır.
  • Çocuklara açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazanacaklardır.
  • Çocuk ve aile bireylerine türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazanacaklar, kelime hazineleri zenginleşecektir.
  • Proje kapsamında belirlenen etkinler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okuma alışkanlığı ve zevki kazandırılacaktır.
  • Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş ve entelektüel düşünen çocuklarımız yetişecektir.

PROJE OKUMA ETKİNLİKLERİ

Etkinliğin Adı: “Dinliyorum”

Uygulanışı: Dinleme temelli bir etkinlik. Okur kitap içerisinde ilginç bulduğu ya da dikkat çekici bir bölümü okur. Henüz okumaya başlamayan hane halkına uygulanacak bu etkinlikte, kuralına uygun olarak yapılacak olan okuma faaliyetine karşı ilgi uyandırıp, hane halkına etkin dinlemeleri sağlanır.

Etkinliğin Adı: “Kitap Kumbaram”

Uygulanışı: Çocuklara kendi biriktirdiği haçlıkla kitap alma hobisi kazandırmak için yapılacak bir etkinliktir. Özel olarak bu etkinlik için seçilen kumbarada biriktirilen paralarla cocuk kendi seçeceği kitabı almakla, o kitabı sahiplenip, istekle okuması sağlanır.

Etkinliğin Adı: “Okuduğumu Anladım”

Uygulanışı: Bu etkinlik, anlamlı ve etkili okumanın sağlanıp sağlanamadığını kontrol etmek içindir. Okurların her okuduğu kitap için diğer hane halkından birisi kitaptan rastgel sorular sorması ile sağlanır.

Etkinliğin Adı: “Kitabımı Tanıtıyorum”

Uygulanışı: Okurların, okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik uygun zaman ve ortamlarda, okunan kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır.

Etkinliğin Adı: “Kitap Özeti”

Uygulanışı: Okutulan kitapların çocuklara özetlerinin yapılması etkinliğidir. Yapılan kitap özetlerinden, ödüle layık olanlar uygun ortamlarda okura sundurulup, tebrik edip alkışlanır. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır.

Etkinliğin Adı: “Kitap Özeti Defteri”

Uygulanışı: Her okur bir kitap özet defteri edinerek, okuduğu kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır.

Etkinliğin Adı: Okuma Kataloğu

Bu etkinlik, hane halkı bazında okurların okudukları ve beğendikleri kitapların özellikleri ve kısa özetlerinden oluşan kataloglar oluşturmaya dayalı bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında okurlar okudukları kitapların adını, yazarını, sayfa sayısını, ana karakterlerin adını ve kısa özetlerini yazarlar bu bilgiler birleştirilerek okula ait bir okuma kataloğu oluşturulmuş olur. Bu kataloglar resimlendirilebilir. Diğer okur kümeleri arasında sosyal medya ağı aracılığı ile paylaşılabilir.

Etkinliğin Adı: Haftanın Okuru

Bu etkinlikte haftalık olarak okuma çeteleleri hazırlanır. Yapılacak değerlendirmelerle okurların kitapları okuma düzeyi belirlenir. Okuduğu kitap sayısı ve anlamlı okumuş olma üzerinden değerlendirilen etkinlik sonunda şubeler veya okul düzeyinde “Haftanın Okuru” seçilir. Bu etkinlik, gerekli tanıtımın yapılmasıyla okuma konusunda model olma ve model alma bilincini aşılayabilen bir etkinliktir.

 

PROJEYİ HAZIRLAYAN

Mustafa KUŞ

Proje Koordinatörü/Öğretmen-Yazar

İletişim

05536213058

info@mustafakus.com.tr

www.mustafakus.com.tr