MERVE’YE AĞIT

Temmuz’un onüç’ünde, Henüz Onüç yaşında

Kor ateşlerle yandık, mezarının başında,

Baba ocağında nazenin bir çiçektin sen

Hasretini biz, Derdini sen çektin,

***

Yaz Bahar’ımızı hazan eyledin

Gülen yüzümüzü hicran eyledin

Sen bir Gül idin, gittin Gülüzara,

Tüten Ocağımızı viran eyledin

***

Sen karda açan kardelendin, Bozkırda

Gam gasevet le Hüznün kaldı Gönlümde

Gülerdin hep anlamazdım acep nedendir?

Henüz on üç ‘ünde! Gitmeye acelen nedir?

***

Son gördüğümde lüle lüle sırma saçların,

Ebru gibiydi, siyah hilal kaşların,

Senin acınla eridi Erciyes dağının karı

Bilmem çekilirmi? hasretinin Ahuzarı.

***

Hey haat bu acıya, bizler nasıl dayanalım?

Lakin emri hak öyle buyurdu, sabreyleyelim

Kayseri’den Sivas’a yollar uzadıkça uzadı,

Bilemedik! Ecelin gurbet elde yazıldı.

***

O yuvadan uçan ilk melek sen değildin

Senden önce gidenlere selam diyeydin

Al duvakla yolcu etmek hayalimdin,

Al duvak nasip değilmiş, yeşil sancağa sarıldın,

Senin yerin belli, Uçmağ oldu yurdun.

***

Mustafa BOZKURT