TÜRK ŞİİRİ

Bir kısrak koşuyor çatlarcasına

Kopuzlar çalınır koparcasına

Çakal sürüsünün onlarcasına

Bozkurtla yürüyen Türk benim adım

 

Nice krallara Taç’ı giydirdim

Nice kiliseden haçı indirdim

Nice yüreklerde acı dindirdim

Gönülleri fetheden Türk benim adım

 

Boylarım içinde kutsaldır Doğu

Atilla geliyor elinde Tuğu

Titretti Avrupa’yı Türk’ün Başbuğu

Tanrının kırbacı Türk benim adım

 

Tarihim boyunca karşıydım puta

Gök tanrı yön verdi inandım Kut’a

Pusatlı Alplerim hep hazır kıta

Cihana hükmeden Türk benim adım

 

Yayıldım dünyaya yirmi dört boydan

Ne beyler çıkardım o kutlu toydan

Gücümü alırdım ok ile yaydan

Fatihler yetiren Türk benim adım

 

Alper Tunga olur takarım börkü

Soğuk olur bozkırım giyerim kürkü

Karacaoğlan gibi söylerim türkü

Dillere destanım Türk benim adım

 

Milletler içinde büyük kudrettim

Asırlarca cihanı ben yönettim

Düşmanın üstüne göğü titrettim

Tarihe yöne veren Türk benim adım

 

Korudum gözetledim hep nice alimleri

Medresede okuttum türlüce ilimleri

Gönüllerde dokudum en ince kilimleri

Gönüllere taht kuran Türk benim adım

BÜNYAMİN ERÇOBAN